Klag som privat over din skatteafgørelse – helt risikofrit

SKAT er en svær afgørelse at arbejde med. Som privat eller med virksomhed (enkeltmandsvirksomhed eller interessentskab) kan du få en afgørelse, du er uenig i, men uden reel mulighed for at klage fordi du er ”bange” for SKAT.

Og det med god grund taget den nylige mediedækning af SKATs metoder in mente.

Men faktisk er det muligt, hvis du undgår især én stor fælde som forklaret herunder, at klage over SKATs afgørelse med enten ingen eller meget lidt risiko, mens du gør det.

3 måneder – og så klapper fælden

Først og fremmest er det vigtigt at du klager inden der er gået 3 måneder fra du fik afgørelsen. Går der mere end 3 måneder mister du nemlig din klagemulighed, med mindre du kan få sagen genoptaget, hvilket langt fra er tilfældet.

Dén er vigtig at huske. Får du en afgørelse fra SKAT, er det meget vigtigt at klage i tide.

100 % eller 50 % godtgørelse for skatterevisor eller skatteadvokat

Hvis du så vælger at klage som privatperson, som enkeltmandsvirksomhed eller som interessentskab venter der dig en ekstra gave. Fordi at SKAT som offentligt redskab ikke skal være dømmende magt i sig selv kan du få refunderet enten 50 % eller 100 % af dine udgifter til faglig assistance fra skatteadvokat eller skatterevisor.

Du får refunderet 50 %, hvis du taber.

Og du får refunderet 100 %, hvis du vinder.

Nogle danske skattevirksomheder tilbyder endda at fjerne de sidste 50 % af regningen selv hvis du taber, således at det ender med at være 100 % risikofrit for dig at klage til SKAT.

Vi skal som borgere turde at klage over uretfærdige afgørelser. SKAT har nemlig ikke altid ret. Faktisk er det et helt stykke fra.

SKAT taber 40 % af deres sager

Hvert år påklages mange hundrede skatteafgørelser til Skatteankenævnet, hvilket er førsteinstans for skattesager. Af disse taber SKAT omkring 40 %. Dette tal ville være væsentligt højere, hvis flere – især med den store omkostningsgodtgørelse in mente – fik professionel bistand, når de klagede til SKAT.

Tallet er omkring tilsvarende for så vidt angår Landsskatteretten, der er anden instants for skatteklager. Hvis du taber i Skatteankenævnet har du mulighed for at tage sagen videre til Landsskatteretten. Taber du også i Landsskatteretten skal du tage sagen til de almindelige domstole, hvor du ikke længere har mulighed for at få omkostningsgodtgørelse for dine udgifter.

Skriv et svar